Szczegóły na stronie https://forum.xojo.com/t/polish-xojo-users-meeting-leszno-december-2022/72614/12