Partnerzy Klastra IT wśród społeczności Inkubatora Przedsiębiorczości zorganizowali akcję charytatywną CYBER ZBIÓRKA.

W związku z panująca sytuacją zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej wszystkie szkoły są zamknięte, a dzieci kontynuują naukę zdalnie, w swoich domach. CYBER ZBIÓRKA miała na celu przygotowanie i przekazanie używanych lecz sprawnych laptopów potrzebującym dzieciom, które umożliwią im naukę zdalną.

Członkowie Klastra IT Leszno każdego laptopa przygotowali do ponownego użytku. Dodatkowo wgrane zostało oprogramowanie oraz specjalny kurs, który umożliwi dzieciom naukę programowania.

Łącznie przekazano 13 laptopów Wydziałowi Edukacji Miasta Leszna, który rozdysponuje sprzęt wśród najbardziej potrzebujących. 

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc w tak szczytnym celu!