[ PARTNERZY


Jak przystąpić do klastra?

1. Zapoznaj się z regulaminem Klastra IT
2. Prześlij wypełnioną deklarację do Koordynatora
3. Umów się na spotkanie i zaprezentuj firmę
4. Poczekaj na decyzję Partnerów Klastra
5. Po przyjęciu umieść logo na stronie www

Adres do korespondencji:

Koordynator Klastra IT
Leszczyńskie Centrum Biznesu
Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno

Partnerzy strategiczni Klastra IT

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Pozostali partnerzy Klastra IT

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Zespoły zadaniowe w leszczyńskim klastrze informatyczno - technologicznym


Zarząd Klastra IT (od 3.2018)

Dominik Sieciński - Przewodniczący Klastra
Mirosław Matuszewski - Członek Zarządu
Łukasz Wojtkowiak - Członek Zarządu
Joanna Adach - Koordynator (LCB)

Zarząd zajmuje się sprawami organizacyjnymi klastra, opiekuje się systemem informatycznym klastra i koordynuje pracę zespołów zadaniowych.

Zespół ds. promocji i kontaktów z mediami

Łukasz Wojtkowiak - Przewodniczący
Joanna Adach - Koordynator (LCB)

Dominik Sieciński
- członek Zespołu

Zespół zajmuje się aktualizacją oferty klastra oraz kontaktami z mediami i aktualizacją strony www oraz profili w mediach społecznościowych.

Zespół ds. współpracy z instytucjami

Mirosław Matuszewski - Przewodniczący
Dariusz Bojek - członek Zespołu
Dominik Sieciński - członek Zespołu

Zespół zajmuje się współpracą z innymi klastrami, współpracą ze szkołami oraz uczelniami.