[ PARTNERZY


Koordynator klastra

Obrazek

Leszczyńskie Centrum Biznesu
Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno

[KONTAKT]

Firmy informatyczno - technologiczne

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Obrazek
Obrazek

Instytucje edukacyjne

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek


Instytucje

Obrazek
Obrazek

Zespoły zadaniowe w leszczyńskim klastrze informatyczno - technologicznym


Zarząd Klastra IT (od 3.2018)

Dominik Sieciński - Przewodniczący Klastra
Mirosław Matuszewski - Członek Zarządu
Łukasz Wojtkowiak - Członek Zarządu
Roman Kubica - Koordynator Klastra (LCB)

Zarząd zajmuje się sprawami organizacyjnymi klastra, opiekuje się systemem informatycznym klastra i koordynuje pracę zespołów zadaniowych.

Zespół ds. promocji i kontaktów z mediami

Łukasz Wojtkowiak - Przewodniczący
Wioleta Maleszka - członek Zespołu
Roman Kubica - Koordynator Klastra (LCB)

Zespół zajmuje się aktualizacją oferty klastra, kontaktami z mediami oraz aktualizacją strony internetowej i profili społecznościowych.

Zespół ds. współpracy z instytucjami

Mirosław Matuszewski - Przewodniczący
Dariusz Bojek - członek Zespołu
Dominik Sieciński - członek Zespołu

Zespół zajmuje się współpracą z innymi klastrami, współpracą ze szkołami oraz uczelniami oraz współpracą z koordynatorem klastra.


Pozostałe zespoły zadaniowe powoływane są w razie potrzeby po skontaktowaniu się z klastrem.
W ich skład wchodzi członek Zarządu oraz przynajmniej jedna firma informatyczno-technologiczna.