W  skład nowego Zarządu weszli:

  • Dominik Sieciński – Przewodniczący Zarządu
  • Łukasz Wojtkowiak – członek Zarządu 
  • Mirosław Matuszewski – członek Zarządu
  • Roman Kubica - Koordynator Klastra (LCB)

Wybór nowych członków nastąpił w trybie jawnego głosowania. Każdy z nowych członków Zarządu został wybrany jednomyślnie. Zarząd zajmować będzie się sprawami organizacyjnymi klastra i bedzie miał piecze nad nowym systemem informatycznym klastra. Będzie również koordynował pracę zespołów zadaniowych, z których dwa zostały powołane na stałe:

Zespół ds. promocji i kontaktów z mediami:

  • Łukasz Wojtkowiak - Przewodniczący Zespołu
  • Wioleta Maleszka - członek Zespołu (Rzecznik prasowy Klastra)
  • Roman Kubica - Koordynator Klastra (z ramienia Leszczyńskiego Centrum Biznesu)

Zespół zajmie się przygotowaniem oferty klastra, aktualizacją strony internetowej, profilami społecznościowymi i kontaktami z mediami.

Zespół ds. współpracy z instytucjami:

  • Mirosław Matuszewski - Przewodniczący Zespołu
  • Dariusz Bojek - członek Zespołu
  • Dominik Sieciński - członek Zespołu

Zespół zajmuje się współpracą z innymi klastrami, współpracą ze szkołami oraz uczelniami.

Pozostałe zespoły zadaniowe powoływane będą w razie potrzeby po skontaktowaniu się z klastrem. W ich skład wchodzić będzie członek Zarządu oraz przynajmniej jedna firma informatyczno-technologiczna.