[ KONTAKT DLA MEDIÓW


Rzecznik Klastra: Wioleta Maleszka
Zespół ds. promocji i kontaktów z mediami tel. 691-581-902